Disclaimer

Gebruik van de website
De toegang tot en het gebruiken van deze site, houdt in dat u als gebruiker kennis heeft genomen van de hieronder beschreven voorwaarden, dat u deze begrijpt en met de voorwaarden akkoord gaat.

Informatie op de website
Krijnen Rijwielen besteed zorg aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet worden uitgesloten. Krijnen Rijwielen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor de in deze site gegeven informatie. Krijnen Rijwielen behoudt zich ten allen tijde het recht voor de inhoud en de informatie op deze website te wijzigen

Functioneren van de website
Krijnen Rijwielen kan geen garantie geven over ononderbroken toegankelijkheid of foutloos functioneren van deze website of juistheid van de genoemde specificaties, prijzen, aangeboden producten en diensten. Krijnen Rijwielen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Dit geldt voor storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Krijnen Rijwielen of door u aan Krijnen Rijwielen via de ze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen naar andere websites
Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen om de gebruiker informatie hierover te geven. Krijnen Rijwielen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een link of anders naar wordt verwezen. Krijnen Rijwielen houdt zich het recht voor iedere link of verwijzing op enig moment te beëindigen.

Eigendomsrechten
Eigenaar van deze website is Krijnen Rijwielen. Alle eigendomsrechten berusten bij Krijnen Rijwielen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Krijnen Rijwielen.

 

Krijnen Rijwielen, 2006 - 2014